Национално ученическо състезание по „Бизнес информатика“ (04.03.2020 г.)

Академичното ръководство на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността и катедра „Бизнес информатика“
имат удоволствието да поканят учениците от 11 и 12 клас на средните училища
да вземат участие в организираното от нас

НАЦИОНАЛНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО „БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА“ (04.03.2020 г.)

  • Състезанието е неприсъствено (по електронен път).
  • Участие в състезанието могат да вземат ученици от 11 и 12 клас.
  • Няма ограничение за броя участници от едно училище.
  • Участието на учениците е самостоятелно.

Казус за решаване
Казусът, с който учениците ще бъдат предизвикани, се състои от две части.

В първата част на учениците се предоставя електронен тест за решаване, като всеки ученик работи  самостоятелно. Тестът включва въпроси,  насочени към продуктите на Microsoft Office. Тестът се изпраща на участниците на 4 март 2020 г. и ще бъде достъпен за решаване до 9 март 2020 г., включително. Всеки участник, в удобно за него време през този период ще има на разположение два часа за решаването на теста.

За втората част се класират първите пет ученика с най-високи резултати от теста. В нея се изисква разработване на презентация, която да е насочена към иновативни функционалности в социалните мрежи и приложения от този тип.

Оценяване
Решените тестове се разглеждат от комисия, която извършва оценяването им. В комисията ще участват трима преподаватели и специалист от практиката. Резултатите от тестовете ще бъдат обявени на 10 март 2020 г., като петимата ученици с най-висок резултат ще бъдат уведомени (по e-mail/телефон) и ще използват периода 11-13 март за подготовка на презентациите. Представянето им пред комисията ще се осъществява дистанционно чрез онлайн видео връзка.

Предварителни знания и умения
За решаването на представения казус са необходими базовите знания, получени по учебните дисциплини „Информатика“ и „Информационни технологии“.

Краен срок за регистрация чрез изпращане на формуляр за участие по електронна поща edu.marketing@uni-svishtov.bg - 2 март 2020 г. (понеделник).

За допълнителна информация:
гл. ас. д-р Искрен Таиров – 0878 49 80 02, (0631) 66 396, i.tairov@uni-svishtov.bg
гл. ас. д-р Юлиян Господинов – 0887 63 00 33, (0631) 66 437, edu.marketing@uni-svishtov.bg