НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИ „ФИНАНСИ ‘2021“


Уважаеми директори на средните училища,

Уважаеми класни ръководители на абитуриенти,

Уважаеми зрелостници,

 

Катедра „Финанси и кредит“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов, Фондация „Проф. д-р Минко Русенов и специалност „Финанси“, в рамките на 85-годишнината от основаването на Стопанска академия „Д. А. Ценов“, организират НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИ „ФИНАНСИ 2021“. Състезанието се провежда под формата на оn-line конкурс за ученическо ЕСЕ на следните теми:

 • ФОНДОВИ БОРСИ И СОЦИАЛНИ МРЕЖИ – ИДЕИТЕ НА „ПОКОЛЕНИЕТО Z“;
 • ПРОЕКТЪТ, КОЙТО БИХ ПРЕДЛОЖИЛ НА МОЯ РОДЕН ГРАД;
 • МОЯТА ВИЗИЯ ЗA МОБИЛНО ФИНАНСОВО ПРИЛОЖЕНИЕ В PLAY STORE И APP STORE.

Конкурсът е за зрелостници от средните училища в страната и чужбина. Желаещите да участват следва да подготвят и изпратят своето авторско есе като атачнат файл в WS Word в срок до 22 март 2021 г. (понеделник) по електронен път на адрес: department.fk@uni-svishtov.bg.  При изпращане на разработката на посочения e-mail, като Subject се записва „Ese2021.

Есето следва да е в обем от 2 до 3 стандартни страници (наличен е макет на файл в MS Word, вж. ESE2021_Ime_Familia_Grad.docx). Наименованието на файла с написаното авторско есе трябва да бъде както следва: ESE2021_X_Y_Z, където X – лично име на автора, Y – фамилно име на автора, Z населено място по лична карта (изписани на латиница), напр.: ESE2021-Ivan-Ivanov-Sofia.

Ученическите разработки ще бъдат оценени от журираща комисия в състав от професори, финансисти-практици и журналисти от национални медии:

 • Проф. д-р Стоян Проданов, ръководител катедра „Финанси кредит“ в СА „Д. А. Ценов“ и изпълнителен директор на „Бул Инс“ АД;
 • Проф. д-р Андрей Захариев, декан на факултет „Финанси“ в СА „Д. А. Ценов“ и председател на УС на Фондация „Проф. д-р М. Русенов“
 • Д-р Николай Колев, Делта Сток, Изпълнителен директор;
 • Любка Куманова, KAI Group Bulgaria, Маркетингов директор;
 • Кузман Илиев, CADRé Ltd., Co-founder;
 • Д-р Ивайло Маринов, Търговски представител на България в Република Румъния;
 • Бончо Иванов, Next invest Pro; Финансов мениджър;
 • Николай Василковски, Нова ТВ, Репортер;
 • Стоил Василев, SumUp, VP, Corporate Development;
 • Гавраил Гавраилов, БНТ, Радиоводещ.

Селекцията на най-добрите разработки е на база: качество, обоснованост, оригиналност и реализуемост на идеята.

 

Конкурсът е с НАГРАДЕН ФОНД в размер на 1000 лв., осигурен от фондация „Проф. д-р Минко Русенов“, разпределени както следва:

 • Награда за първо място – 400 лв.
 • Награда за второ място – 300 лв.
 • Награда за трето място – 200 лв.
 • Награда за най-иновативна авторска разработка – 100 лв.

Призовите места, заедно с авторските разработки,  ще бъдат публично обявени на 8 април 2021 г. на сайта на катедра „Финанси и кредит“ http://finance1952.com/ese2021 и чрез електронни писма до класните ръководители на отличените зрелостници. Датата 8 април 2021 г. е и 69-та годишнина от създаването на Първата българска финансова катедра – катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“. Наградите се превеждат по лична банкова сметка на участника в срок до 30 април 2021. Всеки участник ще получи чрез директора на училището поименен СЕРТИФИКАТ, гарантиращ приема му по първа избрана специалност през учебната 2021/2022 г. в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов.  
 

Условия за участие:

Зрелостниците могат да участват само с ЕДНО есе, избирайки от трите посочени теми! Участието е индивидуално и се заявява в бланковия файл с есето. Всеки участник ще получи поименен академичен СЕРТИФИКАТ, гарантиращ приема му по първа избрана специалност през учебната 2021/2022 г. и ПАРИЧНА СТИПЕНДИЯ в размер на 200 лв. за студентския празник 8.XII, която се изплаща  от Фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ при записване като студент в специалност „Финанси“, редовна форма на обучение в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов.

Няма ограничения в броя участници от едно средно училище!

Пълна информация за конкурса е достъпна на адрес:  http://finance1952.com/ese2021

 

За контакти и допълнителна информация:
Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов

гл. ас. д-р Юлиян Господинов, тел. 0887630033

гл. ас. д-р Марияна Павлова-Бънова, тел. 0883488269;

E-mail: m.pavlova@uni-svishtov.bg

Катедра „Финанси и кредит”, E-mail: department.fk@uni-svishtov.bg

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!