НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИ „БАНКИРАНЕ 2022“

Уважаеми директори,
Уважаеми класни ръководители на абитуриенти,
Уважаеми зрелостници,

 

Катедра „Финанси и кредит“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов, Фондация „Проф. д-р Минко Русенов и специалност „Финанси“, в рамките на 70-годишнината от основаването на Катедра „Финанси и кредит“, организират НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИ „БАНКИРАНЕ 2022“!

Състезанието се провежда под формата на оn-line конкурс за ученическо ЕСЕ на тема:


ДИГИТАЛНОТО БАНКИРАНЕ – НОВИЯТ НАЧИН ДА УПРАВЛЯВАМЕ ПАРИТЕ (СИ)

 

Конкурсът е за зрелостници от училищата в страната и чужбина. Желаещите да участват следва да подготвят и изпратят своето авторско есе като Word-файл в срок до 31 Януари 2022 г. (понеделник) по електронен път на адрес: department.fk@uni-svishtov.bg. При изпращане на разработката на посочения e-mail, като Subject се записва „Ese2022. Заедно с есето следва да изпратите попълнен формуляр за участие, който може да се изтегли от приложения хиперлинк. Селекцията на най-добрите разработки ще се извършва на база качество, обоснованост, оригиналност, иновативност и реализуемост на идеята.

 

 

 

Призовите места, заедно с авторските разработки, ще бъдат публично обявени на 7 Февруари 2022 г. на сайта на катедра „Финанси и кредит“ http://finance1952.com/ese2022b и чрез електронни писма до класните ръководители на отличените зрелостници. Всеки участник ще получи чрез директора на училището поименен СЕРТИФИКАТ, гарантиращ приема му по първа избрана специалност през учебната 2022/2023 г. в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов!

 


Условия за участие:

  • Зрелостниците могат да участват с индивидуално есе! Всеки участник ще получи награда като ПАРИЧНА СТИПЕНДИЯ в размер на 200 лв. за студентския празник 8-и Декември, която се изплаща от Фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ при записване като студент в специалност „Финанси“, редовна форма на обучение в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов.
  • Няма ограничения в броя участници от едно средно училище!
  • Пълна информация за конкурса е достъпна на адрес: http://finance1952.com/ese2022b


За контакти и допълнителна информация:

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов
гл. ас. д-р Юлиян Господинов, тел. 0887630033
гл. ас. д-р Петко Ангелов, тел. 0888979075;
E-mail: p.angelov@uni-svishtov.bg
Катедра „Финанси и кредит”, E-mail: department.fk@uni-svishtov.bg

                               
                                                                   ОЧАКВАМЕ ВИ!