Национално състезание за зрелостници „Банкиране ‘2023“

Уважаеми директори на средните училища,
Уважаеми класни ръководители на абитуриенти,
Уважаеми зрелостници,
Катедра „Финанси и кредит“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов, Фондация „Проф. д-р Минко Русенов и специалност „Финанси“ организират „Национално състезание за зрелостници „Банкиране ‘2023“!
Състезанието се провежда под формата на оn-line конкурс за ученическо ЕСЕ на тема:

ДИГИТАЛНО БАНКИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ: КРАЧКА ПРЕД ДРУГИТЕ

Конкурсът е за зрелостници от средните училища в страната и чужбина. Желаещите да участват следва да подготвят и изпратят своето авторско есе като Word-файл в срок до 5 април 2023 г. (сряда) по електронен път на адрес: department.fk@uni-svishtov.bg. При изпращане на разработката на посочения e-mail, като „Subject“ се записва „Ese2023“. Заедно с есето следва да изпратите попълнен формуляр за участие, който може да се изтегли от приложения хиперлинк. Селекцията на най-добрите разработки ще се извършва на база качество, обоснованост, оригиналност, иновативност и реализуемост на идеята.

Призовите места, заедно с авторските разработки, ще бъдат публично обявени на 8 април 2023 г. (годишнината от основаването на финансовата школа в СА „Д. А. Ценов“) на катедрения сайт  http://finance1952.com/ese2023b и чрез електронни писма до класните ръководители на отличените зрелостници. Всеки участник ще получи чрез директора на училището поименен СЕРТИФИКАТ, гарантиращ приема му по първа избрана специалност през учебната 2023/2024 г. в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов!

Условия за участие:
Зрелостниците могат да участват с индивидуално есе! Всеки участник ще получи награда като ПАРИЧНА СТИПЕНДИЯ в размер на 200 лв. за студентския празник 8 декември, която се изплаща от Фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ при записване като студент в специалност „Финанси“, редовна форма на обучение в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов.
Няма ограничения в броя участници от едно средно училище!
Пълна информация за конкурса е достъпна на адрес: http://finance1952.com/ese2023b

За контакти и допълнителна информация:
Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов
гл. ас. д-р Петко Ангелов, тел. 0888979075;
E-mail: p.angelov@uni-svishtov.bg
Катедра „Финанси и кредит“, E-mail: department.fk@uni-svishtov.bg

Очакваме Ви!
Националното състезание е дейност на катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“ в рамките на Националната стратегия за финансова грамотност и Плана за действие (2021-2025 г.) към нея за 2023 г.