Конкурс за ученическо есе, организиран от катедра "Обща теория на икономиката"

Катедра „Обща теория на икономиката“ и Кариерен център, секция „Образователен маркетинг“ при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
организират конкурс за ученическо есе на следната тема:
„Икономиката на България през ХХІ век – рискове, проблеми и перспективи“

1. Условия на конкурса:

В конкурса могат да участват ученици от предпоследен и последен гимназиален курс на всички български училища в страната и чужбина. Допускат се само индивидуални участници. Регистрацията за участие става посредством попълване на регистрационен формуляр. 


2. Изисквания за оформяне на есето: 

Обемът на есето трябва да бъде до 5 страници [Page Size - А4, Page Setup - Top: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 30, Right: 25 mm; Font -Times New Roman, Size - 13; есето да е записано в Word 97-2003 Document (*doc) или Word Document (*docx), Line Spacing 1,5; Изображения - TIFF или JPG формат, минимална резолюция 300 dpi].


3. Важни срокове: 

21 април 2022 г. (четвъртък)  – краен срок за регистрация и изпращане на есето по електронен път на имейл – l.nestorov@uni-svishtov.bg


4. Процедури за кандидатстване и оценка:

Подаването на есетата е по имейл: l.nestorov@uni-svishtov.bg

В полето Subject, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се изписват на латиница – име, фамилия, наименование на училището, населеното място и държавата (само за българските училища в чужбина), и се прикачва файлът, съдържащ есето.

ВАЖНО!

* Учениците могат да участват само с ЕДНО единствено есе!

** Комисията за оценка на есетата ще бъде съставена от академични преподаватели от катедра „Обща теория на икономиката”.

*** Всички участници ще получат сертификати за участие в конкурса, а авторите на класираните на първите три места есета ще получат и грамоти.

МАКЕТ ЗА ЕСЕ (ТУК)

За допълнителна информация:
Катедра „Обща теория на икономиката”
Стопанска академия „Димитър А. Ценов” - Свищов
гр. Свищов, п.к. 5250, ул. „Ем. Чакъров” №2 
доц. д-р Людмил Несторов, ръководител катедра „Обща теория на икономиката”,
тел.: 0889 59-11-99, e-mail: l.nestorov@uni-svishtov.bg