Академичен компютърен център
Петко Петков

Петко Петков

Координатор "Корпоративни мрежи"
Валентина Монева

Валентина Монева

Специалист "Обработка на данни"
Емилия Радкова

Емилия Радкова

Специалист "Обработка на данни"
Мария Петрова-Савова

Мария Петрова-Савова

Специалист "Обработка на данни"
Петко Петков

Петко Петков

Младши програмист уеб сайтове
Радостин Минков

Радостин Минков

Специалист "Обработка на данни"
Десислава Петкова

Десислава Петкова

Работник във фото-ателие
Йордан Славков

Йордан Славков

Техник на компютърни системи
Недко Георгиев

Недко Георгиев

Техник на компютърни системи
Перихан Ялъмова

Перихан Ялъмова

Оператор въвеждане на данни
Поддръжка компютърни системи и техническа помощ
Калин Казаков

Калин Казаков

Ръководител "Компютърно обслужване"
Александър Личев

Александър Личев

Експерт "Технологично поддържане"
Павел Манов

Павел Манов

Експерт "Сигурност на информационни и комуникационни технологии"
Росица Петкова

Росица Петкова

Експерт технологично поддържане
Цветомир Христов

Цветомир Христов

Експерт "Технологично поддържане"
Разработване и поддръжка на академични информационни системи
Стефан Павлов

Стефан Павлов

Ръководител "Разработка на системи"
Петър Петров

Петър Петров

Програмист на уеб сайтове
no profile photo

Стефан Стефанов

Програмист на уеб сайтове
Системна администрация
Бранимир Борисов

Бранимир Борисов

Системен администратор