Академично издателство "Ценов"
Благовеста Борисова

Благовеста Борисова

Експерт "Предпечатна подготовка"
Милена Александрова

Милена Александрова

Експерт "Предпечатна подготовка"
Албена Александрова

Албена Александрова

Работник техническо редактиране
Владимир Пасков

Владимир Пасков

Механик промишлено оборудване
Димитринка Бориславова

Димитринка Бориславова

Книговезец-отговорник
Димка Димитрова

Димка Димитрова

Книговезец и домакин
Дияна Димитрова

Дияна Димитрова

Копист-офсетист
Светла Петрова

Светла Петрова

Работник техническо редактиране
Соня Ангелова

Соня Ангелова

Книговезец
Соня Атанасова

Соня Атанасова

Книговезец и резач