Академично издателство "Ценов"
Благовеста Борисова

Благовеста Борисова

Експерт "Предпечатна подготовка"
Милена Александрова

Милена Александрова

Експерт "Предпечатна подготовка"
Владимир Пасков

Владимир Пасков

Механик промишлено оборудване
Димитринка Бориславова

Димитринка Бориславова

Книговезец-отговорник
Димка Димитрова

Димка Димитрова

Книговезец и домакин
Дияна Димитрова

Дияна Димитрова

Работник техническо редактиране
Светла Петрова

Светла Петрова

Работник техническо редактиране
Соня Ангелова

Соня Ангелова

Книговезец
Соня Атанасова

Соня Атанасова

Книговезец и резач