Заемани към момента длъжности:
Звено Академичен компютърен център
Длъжност Директор