Докторант: Надежда Димитрова Тодоровска -№ D020214102 - Задочна форма
Зачислен на: 01.01.2014 г. за срок от 5 години
Научен ръководител: доц. д-р Румен Георгиев Ерусалимов
Тема: Застраховането при интегрираните здравно-социални услуги в домашна среда

Докторант: Нора Иванова Николаева -№ D010216158 - Редовна форма
Зачислен на: 01.05.2016 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Николай Благоев Нинов
Тема: Социално-икономическа ефективност на дейностите по промоция на здравето и профилактика на болестите

Докторант: Павел Валериев Димитров -№ D020214115 - Задочна форма
Зачислен на: 01.07.2014 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Румен Георгиев Ерусалимов
Тема: Застрахователно-техническите резерви по застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" в България