Докторант: Люба Мартинова Митева -№ D020218165 - Задочна форма
Зачислен на: 01.06.2018 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Николай Благоев Нинов
Тема: Възможности за развитие на здравноосигурителния модел в България

Докторант: Надежда Димитрова Тодоровска -№ D020214102 - Задочна форма
Зачислен на: 01.01.2014 г. за срок от 5 години
Научен ръководител: доц. д-р Румен Георгиев Ерусалимов
Тема: Застраховането при интегрираните здравно-социални услуги в домашна среда

Докторант: Нора Иванова Николаева -№ D010216158 - Редовна форма
Зачислен на: 01.05.2016 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Николай Благоев Нинов
Тема: Възможности за усъвършенстване на дейностите по промоция на здравето и профилактика на болестите в България