Докторант: Андрей Антонов Йорданов -№ D020318166 - Задочна форма
Зачислен на: 01.06.2018 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова
Тема: Гъвкаво управление на проекти в бизнес организациите

Докторант: Божидар Георгиев Бабаджанов -№ D020315128 - Задочна форма
Зачислен на: 01.05.2015 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Христо Георгиев Сирашки
Тема: Оценка и избор на функционални стратегии в организацията

Докторант: Борислава Захариева Славова-Петкова -№ D010317174 - Редовна форма
Зачислен на: 01.01.2017 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова
Тема: Социални стратегии на българските общини

Докторант: Диана Руменова Христова -№ D010318197 - Задочна форма
Зачислен на: 01.06.2018 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова
Тема: Стратегическо планиране и управление на таланта

Докторант: Димана Николаева Дойнова -№ D020317145 - Задочна форма
Зачислен на: 01.06.2017 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: проф. д.н. Борислав Димитров Борисов
Тема: Стратегически насоки за подобряване на националната сигурност

Докторант: Димитрина Любенова Проданова -№ D020318167 - Задочна форма
Зачислен на: 01.06.2018 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: проф. д.н. Борислав Димитров Борисов
Тема: Стимулиране икономическото развитие на селските райони чрез активизиране на местните общности

Докторант: Дмитрий Лем -№ D020318168 - Задочна форма
Зачислен на: 12.11.2018 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: проф. д.н. Борислав Димитров Борисов
Тема: Стратегическо планиране на иновационното развитие на бизнес организациите в Република Узбекистан

Докторант: Таня Минкова Николова -№ D020314117 - Задочна форма
Зачислен на: 01.07.2014 г. за срок от 5 години
Научен ръководител: Анастасия Александрова Марчева
Тема: Стратегически решения за намаляване на бедността в Северозападния район за планиране