Докторант: Божидар Георгиев Бабаджанов -№ D020315128 - Задочна форма
Зачислен на: 01.05.2015 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Христо Георгиев Сирашки
Тема: Оценка и избор на функционални стратегии в организацията

Докторант: Борислава Захариева Славова-Петкова -№ D010317174 - Редовна форма
Зачислен на: 01.01.2017 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: проф. д-р Маргарита Йорданова Богданова
Тема: Социални стратегии на българските общини

Докторант: Димана Николаева Дойнова -№ D020317145 - Задочна форма
Зачислен на: 01.06.2017 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: проф. д-р Борислав Димитров Борисов
Тема: Стратегически насоки за подобряване на националната сигурност

Докторант: Елица Лазарова Кръстева -№ D03031576 - Самостоятелна форма
Зачислен на: 25.03.2015 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Михаил Симеонов Чиприянов
Тема: Възможности за развитие на стратегическия иновационен потенциал на фирмите

Докторант: Таня Минкова Николова -№ D020314117 - Задочна форма
Зачислен на: 01.07.2014 г. за срок от 5 години
Научен ръководител: доц. д-р Анастасия Александрова Марчева
Тема: Стратегически решения за намаляване на бедността в Северозападния район за планиране