Докторант: Илияна Йоткова Вутова -№ D010217189 - Редовна форма
Зачислен на: 01.12.2017 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Огнян Цвятков Марков
Тема: Външнотърговското салдо - фактор за растеж на българската икономика

Докторант: Кристиян Цветанов Корелов -№ D010215145 - Редовна форма
Зачислен на: 01.01.2015 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: проф. д-р Йордан Иванов Василев
Тема: Фирмената стратегия – предпоставка за повишаване на конкурентоспособността на фирмата

Докторант: Таня Иванова Рисемова -№ D010218196 - Редовна форма
Зачислен на: 01.06.2018 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Людмил Иванов Несторов
Тема: Възможности за подобряване на икономическото развитие на общините по течението на Долен Дунав

Докторант: Тодор Асенов Тодоров -№ D03021571 - Самостоятелна форма
Зачислен на: 07.01.2015 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: проф. д-р Йордан Иванов Василев
Тема: Влияние на външната търговия върху развитието на българската икономика