Докторант: Илияна Йоткова Вутова -№ D010217189 - Редовна форма
Зачислен на: 01.12.2017 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Огнян Цвятков Марков
Тема: Външнотърговското салдо - фактор за растеж на българската икономика

Докторант: Таня Иванова Рисемова -№ D010218196 - Редовна форма
Зачислен на: 01.06.2018 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Людмил Иванов Несторов
Тема: Възможности за подобряване на икономическото развитие на общините по течението на Долен Дунав