Докторант: Илияна Йоткова Вутова -№ D010217189 - Редовна форма
Зачислен на: 01.12.2017 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Огнян Цвятков Марков
Тема: Външнотърговското салдо - фактор за растеж на българската икономика

Докторант: Кристиян Цветанов Корелов -№ D010215145 - Редовна форма
Зачислен на: 01.01.2015 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: проф. д-р Йордан Иванов Василев
Тема: Фирмената стратегия – предпоставка за повишаване на конкурентоспособността на фирмата

Докторант: Людмила Петрова Тодорова -№ D010214126 - Редовна форма
Зачислен на: 01.07.2014 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Огнян Цвятков Марков
Тема: Инфлационни и дефлационни процеси в българската икономика - рискове и ефекти

Докторант: Тодор Асенов Тодоров -№ D03021571 - Самостоятелна форма
Зачислен на: 07.01.2015 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: проф. д-р Йордан Иванов Василев
Тема: Влияние на външната търговия върху развитието на българската икономика