Докторант: Ана Борисова Иванова -№ D020219184 - Задочна форма
Зачислен на: 01.09.2019 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Анелия Кирилова Радулова
Тема: Модели за финансиране на здравеопазването: ограничения и възможности

Докторант: Анелия Стефанова Пенева -№ D010217187 - Редовна форма
Зачислен на: 01.12.2017 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Стефан Маринов Симеонов
Тема: Инвестиционна активност на балканските фондови борси - следкризисни, секторни и макроикономически зависимости

Докторант: Анна Димитрова Димитрова -№ D020219193 - Задочна форма
Зачислен на: 01.12.2019 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Анелия Кирилова Радулова
Тема: Преките чуждестранни инвестиции като фактор на икономическия растеж и конвергенцията в ЕС

Докторант: Байрам Джемал Ламай -№ D04021918 - Задочна форма
Зачислен на: 26.03.2019 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Стефан Маринов Симеонов
Тема: Методология на инвестиционните решения - анализ на борсово търгувани дружества

Докторант: Беатрис Венциславова Любенова -№ D020218170 - Задочна форма
Зачислен на: 13.11.2018 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Стоян Станимиров Проданов
Тема: Оценка и управление на риска на регулативните финансови институции

Докторант: Биляна Диянова Дамянова -№ D020218173 - Задочна форма
Зачислен на: 13.11.2018 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: проф. д-р Теодора Димитрова Петрова
Тема: Финансиране на активи чрез лизинг - актуални проблеми и предизвикателства

Докторант: Борис Боянов Стоев -№ D010219207 - Редовна форма
Зачислен на: 01.09.2019 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Марин Стефанов Маринов
Тема: Управление на дебиторската задлъжнялост на фирмите в България

Докторант: Борислав Красимиров Киров -№ D020217155 - Задочна форма
Зачислен на: 01.12.2017 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Валентин Иванов Милинов
Тема: Инвестиции в ипотечни облигации

Докторант: Ваня Владимирова Галчева -№ D020219177 - Задочна форма
Зачислен на: 01.01.2019 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Людмил Боянов Кръстев
Тема: Проблеми на финансовия мениджмънт в търговските представителства на автомобилния пазар в България

Докторант: Вахан Ахаси Бохосян -№ D020219194 - Задочна форма
Зачислен на: 01.12.2019 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Стоян Станимиров Проданов
Тема: Регулаторен подход за финансов анализ на застрахователното дружество - по примера на сектор "Общо застраховане"

Докторант: Венцислав Георгиев Диков -№ D020219176 - Задочна форма
Зачислен на: 01.01.2019 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: проф. д-р Андрей Боянов Захариев
Тема: Актуални проблеми при оценяването на нематериалните активи и финансовото осигуряване на авторските и сродните му права

Докторант: Владимир Йорданов Дръндаревски -№ D010219210 - Редовна форма
Зачислен на: 01.12.2019 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: проф. д-р Теодора Димитрова Петрова
Тема: Анализ и оценка на междубанковата конкуренция в България - състояние, проблеми и перспективи

Докторант: Владимир Христов Сиркаров -№ D020217153 - Задочна форма
Зачислен на: 01.12.2017 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Александър Петров Ганчев
Тема: Предизвикателства пред съвременната парична политика и оптимизиране на управлението на паричните агрегати

Докторант: Георги Стоилов Анев -№ D010219208 - Редовна форма
Зачислен на: 01.09.2019 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Стефан Маринов Симеонов
Тема: Оптимално ценообразуване при електронната търговия

Докторант: Грамос Арбнор Беголи -№ D04022026 - Задочна форма
Зачислен на: 05.03.2020 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: проф. д.н. Божидар Виолинов Божинов
Тема: Стратегии за превенция и борба с правенто на пари чрез банковите институции

Докторант: Даниел Генчев Данчев -№ D010219211 - Редовна форма
Зачислен на: 01.12.2019 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Валентин Иванов Милинов
Тема: Инвестиционна активност на МСП в България - проблеми, фактори, тенденции

Докторант: Даниел Петков Кралев -№ D010219212 - Редовна форма
Зачислен на: 01.12.2019 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Александър Петров Ганчев
Тема: Финансово-икономическа ефективност на проекти в областта на ядрената енергетика в България

Докторант: Даниел Сергеев Тунчев -№ D010219213 - Редовна форма
Зачислен на: 01.12.2019 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Стефан Маринов Симеонов
Тема: Анализ и оценка на цените на петрола и тяхното отражение върху икономиката и фискалната система (по примера на България и ЕС)

Докторант: Дебора Людмил Павлова -№ D010219214 - Редовна форма
Зачислен на: 01.12.2019 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Ангел Ефремов Ангелов
Тема: Финансово-икономически оценки и експертизи при уреждане на съдебни спорове и търговски арбитражи

Докторант: Десислава Камен Павлова -№ D010218201 - Редовна форма
Зачислен на: 13.11.2018 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Александър Петров Ганчев
Тема: Бюджетно управление на проекти в областта на електронните медии

Докторант: Деяна Стойнова Живкова -№ D020219195 - Задочна форма
Зачислен на: 01.12.2019 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Анелия Кирилова Радулова
Тема: Финансовите органичения като основен фактор за инвестиционно поведение на МСП в България

Докторант: Димитър Пламенов Попов -№ D020217152 - Задочна форма
Зачислен на: 01.12.2017 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Ангел Ефремов Ангелов
Тема: Дефицитно бюджетно финансиране и управление на държавния дълг в РБългария при членството в ЕС

Докторант: Елена Шаип Беголи -№ D04022025 - Задочна форма
Зачислен на: 05.03.2020 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: проф. д-р Теодора Димитрова Петрова
Тема: Влияние на банковия капитал върху риска от несъстоятелност

Докторант: Емил Христов Александров -№ D010219215 - Редовна форма
Зачислен на: 01.12.2019 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Марин Стефанов Маринов
Тема: Финансовият контролинг в системата на фирмения мениджмънт

Докторант: Йордан Славчев Чорбаджийски -№ D010219216 - Редовна форма
Зачислен на: 01.12.2019 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: проф. д-р Андрей Боянов Захариев
Тема: Финансов анализ и оценка на абсорбцията и експорта в сектора на винопроизводството в Република България

Докторант: Камен Цветанов Борисов -№ D020218174 - Задочна форма
Зачислен на: 13.11.2018 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: проф. д-р Теодора Димитрова Петрова
Тема: Иновации в банковото кредитиране в България - проблеми и решения

Докторант: Кристи Христова Маринова -№ D03021892 - Самостоятелна форма
Зачислен на: 27.02.2018 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: проф. д-р Андрей Боянов Захариев
Тема: Управление на балансовите позиции и превенция при банкова несъстоятелност: регулаторни предизвикателства и емпирични свидетелства

Докторант: Кузман Илиев Илиев -№ D02021872 - Задочна форма
Зачислен на: 13.11.2018 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Александър Петров Ганчев
Тема: Паричното предлагане в условията на финансова криза и посткризисна среда: ефекти, модели и политики

Докторант: Маргарита Динева Цекова -№ D020217157 - Задочна форма
Зачислен на: 01.12.2017 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: проф. д.н. Божидар Виолинов Божинов
Тема: Финансов мениджмънт на регионални сдружения

Докторант: Мариана Монева Дауо -№ D020218171 - Задочна форма
Зачислен на: 13.11.2018 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: проф. д-р Андрей Боянов Захариев
Тема: Актуални предизвикателства пред управлението на системните рискове във финансовата система на ЕС (глобални и регионални аспекти)

Докторант: Марина Иванова Милинова -№ D010219250 - Редовна форма
Зачислен на: 01.09.2019 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: проф. д.н. Божидар Виолинов Божинов
Тема: Оценка на въздействието на блокчейн технологиите върху кредитните институции в България - проблеми, тенденции и решения

Докторант: Мария Здравкова Янева -№ D010217188 - Редовна форма
Зачислен на: 01.12.2017 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: проф. д-р Теодора Димитрова Петрова
Тема: Криптовалути - пазарни тенденции и регулаторни предизвикателства

Докторант: Мартин Николаев Харизанов -№ D020219181 - Задочна форма
Зачислен на: 01.09.2019 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Людмил Боянов Кръстев
Тема: Финансово осигуряване развитието на Северозападния район за планиране

Докторант: Милен Георгиев Михайлов -№ D020218169 - Задочна форма
Зачислен на: 13.11.2018 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: проф. д.н. Божидар Виолинов Божинов
Тема: Предизвикателства пред интеграцията на платежните услуги в електронното управление

Докторант: Мирослава Иванова Костова -№ D020219196 - Задочна форма
Зачислен на: 01.12.2019 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Жельо Вътев Вътев
Тема: Проблеми при експанзията на българските застрахователни компании в страните от ЕС в условията на Solvency II

Докторант: Михаела Стоянова Монова -№ D020218158 - Задочна форма
Зачислен на: 01.01.2018 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Валентин Иванов Милинов
Тема: Управление на риска и финансовото състояние на застрахователните компании чрез презастраховане

Докторант: Моника Любомирова Янакиева -№ D03021898 - Самостоятелна форма
Зачислен на: 11.12.2018 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Марин Стефанов Маринов
Тема: Финансово осигуряване на публичните политики като инструмент за промяна - формиране, оценяване и бюджетиране

Докторант: Муса Мустафа Сръкьов -№ D020217154 - Задочна форма
Зачислен на: 01.12.2017 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Ангел Ефремов Ангелов
Тема: Финансово управление на второстепенен разпоредител с бюджет в сферата на училищното образование

Докторант: Мустафа Метинов Миманов -№ D010219206 - Редовна форма
Зачислен на: 01.09.2019 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: проф. д.н. Божидар Виолинов Божинов
Тема: Финансови измерения на стойността на търговските марки в модната индустрия

Докторант: Нено Петров Ненов -№ D020219185 - Задочна форма
Зачислен на: 01.09.2019 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Александър Петров Ганчев
Тема: Финансовият феърплей в професионалния футбол - регулаторни предизвикателства и приложни решения

Докторант: Николай Тодоров Здравков -№ D020218159 - Задочна форма
Зачислен на: 01.01.2018 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Стоян Станимиров Проданов
Тема: Управленски финансов анализ при дистрибуцията на застрахователните продукти и услуги в условията на динамична регулация

Докторант: Нилюфер Калели -№ D04021924 - Редовна форма
Зачислен на: 17.12.2019 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Марин Стефанов Маринов
Тема: Оценяване на финансовия принос за българската икономика на традиционните хранителни продукти чрез социалните медии

Докторант: Орлин Чавдаров Япраков -№ D020219186 - Задочна форма
Зачислен на: 01.09.2019 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Стоян Станимиров Проданов
Тема: Преструктуриране, консолидация и конкуренция на българския банков пазар

Докторант: Петър Христов Иванов -№ D010219217 - Редовна форма
Зачислен на: 01.12.2019 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Валентин Иванов Милинов
Тема: Тенденции, проблеми и перспективи пред инвестиционното банкиране в съвременните условия

Докторант: Пламен Василев Георгиев -№ D020217138 - Задочна форма
Зачислен на: 01.01.2017 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Людмил Боянов Кръстев
Тема: Макрофинансови тенденции и развитие клоновата мрежа на търговските банки

Докторант: Ралица Емилова Христова - Маринова -№ D020217156 - Задочна форма
Зачислен на: 01.12.2017 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Анелия Кирилова Радулова
Тема: Финансово управление на човешките ресурси във външнотърговските представителства: проблеми и решения

Докторант: Рая Бисерова Драгоева -№ D010219218 - Редовна форма
Зачислен на: 01.12.2019 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Людмил Боянов Кръстев
Тема: Финансов анализ на търговските банки в България в условията на следкризисно възстановяване

Докторант: Румяна Цветанова Витньова -№ D020219178 - Задочна форма
Зачислен на: 01.01.2019 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Ангел Ефремов Ангелов
Тема: Финансовата грамотност на учащите се като инвестиция в човешкия капитал

Докторант: Русалин Антонов Русалинов -№ D020219183 - Задочна форма
Зачислен на: 01.09.2019 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: проф. д-р Андрей Боянов Захариев
Тема: Управление на паричните потоци в сектора на сигурността

Докторант: Светла Михайлова Боянова -№ D03021894 - Самостоятелна форма
Зачислен на: 24.04.2018 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Жельо Вътев Вътев
Тема: Съвременни предизвикателства на вътрешния контрол в банките в България - проблеми и решения

Докторант: Стефан Ангелов Пешов -№ D020219175 - Задочна форма
Зачислен на: 01.01.2019 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Людмил Боянов Кръстев
Тема: Превенция на данъчните измами при търговията с горива и нефтопродукти в България

Докторант: Татяна Димитрова Василева -№ D010219201 - Редовна форма
Зачислен на: 01.01.2019 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Жельо Вътев Вътев
Тема: Проблеми на финансовия мениджмънт при неплатежоспособност на кредитополучателите

Докторант: Теодор Данаилов Ненов -№ D010219202 - Редовна форма
Зачислен на: 01.01.2019 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Марин Стефанов Маринов
Тема: Проблеми на управлението на оборотните капитали в аграрното предприятие

Докторант: Теодора Руменова Цветкова -№ D020219182 - Задочна форма
Зачислен на: 01.09.2019 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Валентин Иванов Милинов
Тема: Проблеми на трансферното ценообразуване в холдинговите дружества

Докторант: Хазир Хафир Гаши -№ D04021917 - Задочна форма
Зачислен на: 26.03.2019 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Ангел Ефремов Ангелов, проф. д-р Йордан Иванов Василев
Тема: Предизвикателства пред банковия мениджмънт в условията на прилагане на новите базелски стандарти

Докторант: Юлиян Сашков Бенов -№ D020217141 - Задочна форма
Зачислен на: 01.06.2017 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Жельо Вътев Вътев
Тема: Актуални проблеми на консолидацията на банковия сектор - сравнителен анализ на Европейския съюз и България

Докторант: Юлиян Христов Войнов -№ D020219197 - Редовна форма
Зачислен на: 01.12.2019 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: х. преп. д-р Румяна Лилова Найденова, проф. д-р Йордан Иванов Василев
Тема: Лагово моделиране на публичните финанси чрез стрес тест

Докторант: Яков Итах -№ D03021895 - Самостоятелна форма
Зачислен на: 04.07.2018 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Анелия Кирилова Радулова
Тема: Измерване на нивото на финансова грамотност сред учениците в Израел и влиянието му върху тяхната бъдеща стопанска дейност