Докторант: Бойко Емилов Николов -№ D010116165 - Задочна форма
Зачислен на: 01.05.2016 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Пепа Монова Стойкова
Тема: Проблеми на контрола върху събираемостта на местните данъци и такси

Докторант: Венцислав Георгиев Халаджов -№ D020114106 - Задочна форма
Зачислен на: 01.01.2014 г. за срок от 5 години
Научен ръководител: доц. д-р Росица Христова Колева
Тема: Актуални аспекти на митническото разузнаване и разследване в системата на митническия контрол

Докторант: Гергана Божидарова Николова -№ D03011680 - Самостоятелна форма
Зачислен на: 17.05.2016 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Пепа Монова Стойкова
Тема: Усъвършенстване организацията на контрола върху ДДС измамите (на база на категорията "липсващ търговец")

Докторант: Калин Георгиев Дюлгеров -№ D020115126 - Задочна форма
Зачислен на: 01.05.2015 г. за срок от 5 години
Научен ръководител: доц. д-р Росица Христова Колева
Тема: Възможности за усъвършенстване на анализа на собствения капитал на предприятията

Докторант: Мариета Бориславова Спасова -№ D020118161 - Задочна форма
Зачислен на: 01.01.2018 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Пепа Монова Стойкова
Тема: Възможности за осигуряване на качеството на вътрешния одит в Министерството на външните работи

Докторант: Пресиян Илианов Василев -№ D010117190 - Редовна форма
Зачислен на: 01.12.2017 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Силвия Димитрова Костова
Тема: Ролята на финансовия контрол за предотвратяване и разкриване на измами