Докторант: Велизар Руменов Йорданов -№ D020419191 - Задочна форма
Зачислен на: 01.09.2019 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Симеонка Александрова Петрова
Тема: Подобряване проектирането на дистрибуционни канали за нехранителни потребителски стоки

Докторант: Никола Иличов Илчев -№ D020420200 - Задочна форма
Зачислен на: 01.01.2020 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Светослав Йорданов Илийчовски
Тема: Адаптиране на бизнес модел за търговия с хранителни стоки и напитки в дигитална среда

Докторант: Радослав Радославов Хитов -№ D020419192 - Задочна форма
Зачислен на: 01.09.2019 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Светослав Йорданов Илийчовски
Тема: Изследване на ценообразуващите фактори при търговията с петролни продукти