Докторант: Василиса Емилова Вълкова -№ D020416135 - Задочна форма
Зачислен на: 01.05.2016 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: проф. д-р Марияна Върбанова Божинова
Тема: Възможности за подобряване качеството на туроператорската дейност в България

Докторант: Елена Федоровна Лукьянова -№ D03041897 - Самостоятелна форма
Зачислен на: 23.10.2018 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Петя Иванова Тонева
Тема: Перспективи за развитие на SPA и Wellness туризма в Република Латвия

Докторант: Иво Цветанов Балевски -№ D020417150 - Задочна форма
Зачислен на: 01.12.2017 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: проф. д-р Марияна Върбанова Божинова, доц. д-р Тихомир Александров Личев
Тема: Въздействие на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 върху турстическия бизнес в България

Докторант: Кристина Георгиева Георгиева -№ D010417172 - Редовна форма
Зачислен на: 01.01.2017 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: проф. д-р Марияна Върбанова Божинова
Тема: Икономически и социални ефекти от препозициониране на туристическа дестинация България

Докторант: Симеон Венциславов Симеонов -№ D020418160 - Задочна форма
Зачислен на: 01.01.2018 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Петя Иванова Тонева
Тема: Състояние и развитие на кулинарния туризъм в България

Докторант: Татяна Дмитриевна Одинокова -№ D03041896 - Самостоятелна форма
Зачислен на: 20.09.2018 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: проф. д-р Марияна Върбанова Божинова
Тема: Стимулиране на иновационната активност на малките и средните предприятия в туризма в Латвия