Докторант: Боряна Румянова Георгиева -№ D010417180 - Редовна форма
Зачислен на: 01.06.2017 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Маруся Василева Станчева-Линкова
Тема: Възможности и предизвикателства на малкия бизнес в селските райони

Докторант: Георги Иванов Ангелов -№ D010416169 - Редовна форма
Зачислен на: 01.05.2016 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Марина Ангелова Николова, доц. д-р Маруся Василева Станчева-Линкова
Тема: Състояние и проблеми при развитие и функциониране на воденото от общностите местно развитие

Докторант: Георги Пламенов Димитров -№ D010416168 - Редовна форма
Зачислен на: 01.05.2016 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Маруся Василева Станчева-Линкова
Тема: Идентифициране и оценка на проблемите при реализацията на пресни зеленчуци

Докторант: Росен Костадинов Коцев -№ D020417151 - Задочна форма
Зачислен на: 01.12.2017 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Марина Ангелова Николова, доц. д-р Маруся Василева Станчева-Линкова
Тема: Флуктуации в развитието на селските райони в България

Докторант: Серьожа Николов Косев -№ D03041790 - Самостоятелна форма
Зачислен на: 03.07.2017 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Маруся Василева Станчева-Линкова
Тема: Възможности за прилагане на лизингови схеми в селското стопанство

Докторант: Христо Борисов Цветанов -№ D020416136 - Задочна форма
Зачислен на: 01.05.2016 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Виолета Иванова Блажева
Тема: Икономически ефект на директните плащания за земеделските производители в контекста на ОСП на ЕС в периода 2014-2020