Докторант: Валери Йорданов Велковски -№ D03041999 - Самостоятелна форма
Зачислен на: 22.01.2019 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Марина Ангелова Николова
Тема: Проблеми при управлението на устройствените мероприятия върху земеделските земи

Докторант: Елена Димитрова Ташкова -№ D020419188 - Задочна форма
Зачислен на: 01.09.2019 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Виолета Иванова Блажева
Тема: Възможности и проблеми при прилагането на дигитални технологии в съвременното земеделие

Докторант: Росен Костадинов Коцев -№ D020417151 - Задочна форма
Зачислен на: 01.12.2017 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Марина Ангелова Николова, доц. д-р Маруся Василева Станчева-Линкова
Тема: Флуктуации в развитието на селските райони в България

Докторант: Серьожа Николов Косев -№ D03041790 - Самостоятелна форма
Зачислен на: 03.07.2017 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Маруся Василева Станчева-Линкова
Тема: Възможности за прилагане на лизингови схеми в селското стопанство