Докторант: Айтен Байрян Сабри -№ D020419180 - Задочна форма
Зачислен на: 01.01.2019 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: проф. д-р Анета Георгиева Денева
Тема: Устойчиво развитие на индустриалните предприятия

Докторант: Боян Димитров Вранчев -№ D020420203 - Задочна форма
Зачислен на: 01.01.2020 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Искра Маринова Пантелеева
Тема: Възможности за усънъвршенстване на управлението на проектни екипи в индустриалните предприятия

Докторант: Емре Зафер Гюней -№ D010418198 - Редовна форма
Зачислен на: 01.07.2018 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Искра Маринова Пантелеева
Тема: Алгоритми за прогнозиране на работната сила

Докторант: Кармен Димитров Вранчев -№ D020419189 - Задочна форма
Зачислен на: 01.09.2019 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: проф. д-р Любчо Минчев Варамезов
Тема: Влияние на германските инвестиции върху развитието на българската икономика