Докторант: Кристиана Николаева Чешмеджиева -№ d010322286 - редовна форма
Зачислен на: 01.09.2022 г. за срок от 3 год.
Научен ръководител: доц. д-р Иван Рашков Марчевски
Тема: Управление на пътуването на клиента

Докторант: Десислава Стоянова Кайрякова -№ d030324261 - задочна форма
Зачислен на: 01.02.2024 г. за срок от 4 год.
Научен ръководител: доц. д-р Ваня Петкова Григорова
Тема: Оценяване на клиентската удовлетвореност в сферата на услугите

Докторант: Йордан Бориславов Анчев -№ d030322230 - задочна форма
Зачислен на: 01.02.2022 г. за срок от 4 год.
Научен ръководител: доц. д-р Маруся Иванова Смокова-Стефанова
Тема: Ефекти от рамкиране на промоционални съобщения