Докторант: Мартин Олегов Александров -№ d010321253 - редовна форма
Зачислен на: 01.09.2021 г. за срок от 3 год.
Научен ръководител: проф. д-р Красимир Тодоров Шишманов
Тема: Бизнес модел за конкурентоспособна отворена наука

Докторант: Абрар Ашраф -№ d010321258 - редовна форма
Зачислен на: 14.12.2021 г. за срок от 3 год.
Научен ръководител: доц. д-р Наталия Стоянова Маринова
Тема: Потенциалът на информационните и комуникационните технологии за прехода към зелена икономика

Докторант: Пенка Стефанова Чернаева -№ d010322277 - редовна форма
Зачислен на: 01.02.2022 г. за срок от 3 год.
Научен ръководител: доц. д-р Веселин Димитров Попов
Тема: Роля на информационната система в процеса на дигитална трансформация на аграрното предприятие

Докторант: Даниел Славов Златев -№ d020319198 - задочна форма
Зачислен на: 01.12.2019 г. за срок от 4 год.
Научен ръководител: доц. д-р Веселин Димитров Попов
Тема: Управление на компонентите на информационната инфраструктура при изпълнение на проект за системна интеграция

Докторант: Марин Георгиев Герганов -№ d030322228 - задочна форма
Зачислен на: 01.02.2022 г. за срок от 4 год.
Научен ръководител: доц. д-р Наталия Стоянова Маринова
Тема: Аутсорсинг на информационни услуги

Докторант: Маргарита Васкова Сотиров -№ d030322229 - задочна форма
Зачислен на: 01.02.2022 г. за срок от 4 год.
Научен ръководител: доц. д-р Петя Емилова Попова
Тема: Миграция на информационната инфраструктура към управлявани услуги за глобално съхранение на данни за нуждите на застрахователна компания