2 3 4 5 6

   17:02
  22.5.2017 г.
Oбщоградското честване на 24 май   
   15:46
  22.5.2017 г.
XXIII АВСТРИЙСКО-БЪЛГАРСКИ ЛЕТЕН КОЛЕЖ
1-20 август, 2017, Благоевград и Варна   
   08:39
  19.5.2017 г.
Програма „Еразъм+“   
   16:24
  17.5.2017 г.
„Потенциал за развитие на фермерските пазари в България“
изложение „Есенен фермерски пазар – Свищов“   
   14:23
  17.5.2017 г.
Виртуална екскурзия „Седемте чудеса на Донбас“   
   09:25
  16.5.2017 г.
Стопанска академия с одобрен проект по програма „Еразъм+“ за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни и партниращи страни   
   10:55
  12.5.2017 г.
Научно-практическа конференция „Статистиката като наука и практика – традиции и съвременни измерения“   
   14:01
  11.5.2017 г.
Виртуална екскурзия "Седемте чудеса на Донбас"   
   08:45
  11.5.2017 г.
Възможности за мобилност в чужбина   
   10:56
  9.5.2017 г.
Възможности за публикуване на научни материали   
   10:41
  9.5.2017 г.
Кръгла маса на тема: „Образованието и неговите форми“   
   16:07
  2.5.2017 г.
Документи за настаняване в студентско общежитие
за учебната 2017/2018 г.   
   15:10
  2.5.2017 г.
КСК 2017   
   14:28
  2.5.2017 г.
Национална кръгла маса „Съвременни планови практики в България – проблеми и предизвикателства“   
   16:13
  28.4.2017 г.
Покана за участие в конкурс   
   11:46
  27.4.2017 г.
Кандидатстудентски изпит - 29.04.2017 г.    
   14:13
  26.4.2017 г.
Конкурс на тема: "Какви са плюсовете на моя Еразъм?"    
   13:27
  25.4.2017 г.
Публична лекция на тема „25 години от установяването на дипломатическите отношения между Република Азербайджан и Република България”   
   16:33
  21.4.2017 г.
„Студентски практики - фаза 1“   
   15:18
  21.4.2017 г.
Официални церемонии по тържественото връчване на дипломите за висше образование ОКС "Магистър"   
2 3 4 5 6