2 3 4 5 6

   13:27
  25.4.2017 г.
Публична лекция на тема „25 години от установяването на дипломатическите отношения между Република Азербайджан и Република България”   
   16:33
  21.4.2017 г.
„Студентски практики - фаза 1“   
   15:18
  21.4.2017 г.
Официални церемонии по тържественото връчване на дипломите за висше образование ОКС "Магистър"   
   11:24
  20.4.2017 г.
Конкурс за студентско есе   
   14:03
  19.4.2017 г.
LIBRE Essay contest 2017   
   15:25
  11.4.2017 г.
Ромският образователен фонд обявява открит конкурс за стипендии за студенти от ромски произход за академичната 2017-2018 година   
   13:25
  11.4.2017 г.
Презентация на фирма Уай Ес Пи Джоб Солюшън ЕООД   
   14:44
  10.4.2017 г.
Шести годишен академичен конкурс „Д-р Иванка Петкова“ (за докторанти и и постдокторанти на възраст до 35 години)   
   09:38
  10.4.2017 г.
Стипендии за месец Март 2017 г.   
   08:57
  10.4.2017 г.
Лятно училище на тема „Регионално развитие – възможности и предизвикателства“   
   15:59
  7.4.2017 г.
Информационен ден по програма „Еразъм+“   
   15:54
  7.4.2017 г.
Международна научно-практическа студентска конференция    
   10:47
  4.4.2017 г.
Информационно събитие за Инвестиционен „План Юнкер“   
   08:22
  4.4.2017 г.
Публична лекция на тема: „Предприемачески решения за бизнес с грижа към околната среда и хората“   
   16:29
  31.3.2017 г.
Международен фестивал на младежите и студентите в Сочи, Русия   
   09:15
  31.3.2017 г.
„Асесмънт тестове и работа в екип в професионална работна среда“   
   08:32
  31.3.2017 г.
СА "Д.А.Ценов" - Обява за работа   
   14:00
  30.3.2017 г.
Стипендии за летен семестър на учебната 2016/2017 год.   
   16:55
  29.3.2017 г.
Студентска научна сесия „Счетоводството в управлението на предприятията“   
   16:42
  29.3.2017 г.
Публична лекция на тема „Big data в официалната статистика“   
2 3 4 5 6