2 3 4 5 6

   16:01
  22.3.2017 г.
Кампания`2017 - ИНИ    
   15:12
  22.3.2017 г.
Национални дни на кариерата 2017   
   08:40
  22.3.2017 г.
Посещение на студенти в „Идеал Стандарт – Видима“ АД   
   08:36
  22.3.2017 г.
Посещение на студенти от II курс в реална работна среда   
   08:53
  20.3.2017 г.
„2017 – Международна година: Устойчив туризъм за развитие“   
   08:31
  20.3.2017 г.
„Основни стъпки на ефективните продажби“ - учебно мероприятие   
   15:59
  17.3.2017 г.
„НАЦИОНАЛНИ ДНИ НА КАРИЕРАТА – ДОБРА КАРИЕРА, ДОБЪР ЖИВОТ” 2017   
   15:52
  17.3.2017 г.
Публична лекция на тема „Глобалните икономически тенденции и тяхното влияние в България“   
   14:38
  15.3.2017 г.
Публична лекция на тема „Post-ERP Era!“   
   11:46
  14.3.2017 г.
Конкурс на тема „Нашият нов бизнес“, организиран от Студентски съвет   
   08:36
  14.3.2017 г.
Публична лекция на тема „За предизвикателствата пред одиторската професия“   
   14:06
  13.3.2017 г.
Студентска научна сесия в ТУ Варна   
   15:07
  10.3.2017 г.
„Студентски практики - фаза 1“   
   14:34
  7.3.2017 г.
Летни студентски стажове в държавната администрация – 2017 год.   
   16:17
  6.3.2017 г.
Поздравителен адрес от Община Свищов   
   16:34
  1.3.2017 г.
ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.003 СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ – ФАЗА 1   
   14:19
  27.2.2017 г.
Конкурс за стипендии   
   13:59
  27.2.2017 г.
Благотворителен мартенски базар   
   13:40
  27.2.2017 г.
„Научни изследвания за развитие на световната икономика: теории и предложения“   
   10:43
  27.2.2017 г.
КСК 2017   
2 3 4 5 6