Новини

Кръгла маса „Бизнесът в дигитална среда“ и семинар „Възможности за сътрудничество между катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ (СА „Д. А. Ценов”) и катедра „Мениджмънт на корпоративните ресурси“ (Познански икономически университет) се проведоха в СА „Д. А. Ценов”