Новини

Катедра „Стратегическо планиране” организира алумни среща, в рамките на която се проведе публична лекция и дискусия на тема „Предизвикателства пред местните инициативни групи в България“ пред бивши възпитаници от специалностите „Публична администрация“ и „Управление на проекти“