Предстоящи конференции 2023 г. индексирани в Scopus/Web of Science

Четиридесет и пета EBES Конференция, 11-13 октомври 2023, Будапеща, Унгария.

Приветстват се всички доклади от сферата на икономиката, финансите и бизнеса.

Избрани доклади ще бъдат публикувани в изданията Eurasian Business Review and Eurasian Economic Review индексирани в SCOPUS.
Предходните издания от конференцията са индексирани в Conference Proceedings Citation Index (WoS).

Конференцията ще се проведе в хибридна форма.

  • Краен срок за подаване на резюмета: 9 септември 2023.
  • Краен срок за изпращане на доклада: 21 септември 2023.
  • Краен срок за регистрация: 21 септември 2023.

Подробна информация: https://ebesweb.org/45th-ebes-conference-budapest/45th-budapest/

Шестдесет и втора научна конференция  „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето VI", Русе 27-28 октомври 2023
Организатори: Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе

  • Краен срок за изпращане на резюме и доклад: 30 август 2023.

Доклади със значими приноси, след двойно анонимно рецензиране, ще бъдат поканени за отпечатване в следните списания, съобразно изискванията на тяхната издателска политика: Transport problems (Scopus),  Proceedings of ComSysTech’23 (Scopus), Serbian Journal of Management (Scopus), Proceedings of the Union of Scientists – Ruse,  Journal of Entrepreneurship & Innovation (ERICH+, paper/on-line), Agricultural, Forest and Transport Machinery&Technologie,  Pedagogical Innovations
Подробна информация: https://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cfp-2023-bg.pdf

Четиринадесета Global Business Conference, 27-30 септември 2023, Загреб, Хърватска
Приоритетни области: Икономика, финанси и счетоводство, мениджмънт, маркетинг и туризъм
Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в  специални издания на списанията Market-Tržište, ISSN 0353-4790 и Management, ISSN 1331-0194 индексирани в Scopus and WOS.

  • Краен срок за подаване на доклади: 20 август 2023.
  • Срок за регистрация: 1 август – 1 септември  2023.

Подробна информация: https://gbcsummer.com/#top

Двадесет и втора научна конференция Членството на България в Европейския съюз: Шестнадесет години по-късно, 13 октомври 2023, гр. София
Организатор: Университет за национално и световно, катедра Международни икономически отношения и бизнес.
Докладите представени на английски език ще бъдат включени в сборник  с доклади (том на английски език), който ще бъде предложен за индексиране в SCOPUS/ WoS.

  • Краен срок за подаване на заявка за участие: 1 септември 2023.
  • Краен срок за изпращане на доклади: 1 октомври 2023.

Подробна информация: https://bit.ly/3OyQBPs

Четвърта международна конференция Communications, Information, Electronic and Energy Systems, 23 – 25 ноември 2023, Пловдив
Конференцията ще се проведе в хибридна форма.
Предходните издания на конференцията са индексирани в Scopus.

  • Краен срок за изпращане на доклада: 18 септември 2023.
  • Краен срок за регистрация: 25 октомври 2023.

Подробна информация: https://ciees.eu/index.php