Предстоящи конференции 2023 г. индексирани в Scopus/Web of Science

Шеста международна конференция Advanced Research in Management, Business and Finance (ICMBF), 23-25 юни 2023, Амстердам, Нидерландия.
Приоритетни области: Икономика, финанси и банкиране, международна търговия, мениджмънт, маркетинг, технологии и иновации в бизнеса.

 •   Краен срок за подаване на доклади: 2 юни 2023.
 •   Късна регистрация: 12 юни 2023.

Докладите имат възможност за публикуване в списания, индексирани в ISI/SCOPUS.

Подробна информация: https://www.icmbf.org/

Десета международна онлайн конференция Education & Education of Social Sciences (SOCIOINT 2023), 19-21 юни 2023 г., Истанбул, Турция.
Конференцията ще се проведе в хибридна форма.
Организатор: Международен център за академични изследвания, Турция.
Докладите ще бъдат включени в Google Scholar  и изпратени за включването им в ISI Conference Proceedings Citation Index.

 • Краен срок за подаване на резюмета: 22 май 2023.
 • Краен срок за подаване на докладите: 27 май 2023.
 • Срок за регистрация: до  27 май 2023.

Подробна информация: https://www.ocerints.org/socioint23/index.php/call-for-papers

Международна конференция  Applied Economics (ICOAE 2023), 29 юни-1 юли 2023 г. Бърно, Чехия.
Предходните издания от конференцията са индексирани в Scopus.

 • Краен срок за подаване на докладите: 22 май 2023.
 • Получаване на потвърждение за приемане на докладите: 5 юни 2023 г.
 • Ранна регистрация: 12 юни 2022.
Подробна информация: https://i-coae.com/


Десета международна конференция Opportunities and Challenges in Management, Economics and Accounting (OMEACONF), 9-11 юни 2023, Ница, Франция
Приоритетни области: Мениджмънт, икономика,  бизнес, финанси, счетоводство.
Всички доклади имат възможност за публикуване в списания, индексирани по ISI и Scopus.

 • Срок за регистрация: 13 март - 30 май 2023.
 • Краен срок за подаване на доклади: 19 май 2023.

Подробна информация: https://www.omeaconf.org/about-omeaconf/?nowprocket=1

Тридесет и първа международна конференция Economics, Finance & Business (RSEP),  22-23 юни 2023 г., Париж, Франция.

Конференцията ще се проведе в хибридна форма.
Предходните издания от конференцията са индексирани в CPCI (WoS).

 • Краен срок за подаване на резюмета: 14 юни 2023.
 • Краен срок за изпращане на доклада: 16 юни 2023.

Подробна информация: https://rsepconferences.com/conferences/31st-rsep-international-conference-paris-france/

Четиридесет и четвърта EBES Конференция, 6-8 юли 2023, Истанбул, Турция.

Приветстват се всички доклади от сферата на икономиката, финансите и бизнеса.

Избрани доклади ще бъдат публикувани в изданията Eurasian Business Review and Eurasian Economic Review индексирани в SCOPUS.
Предходните издания от конференцията са индексирани в Conference Proceedings Citation Index (WoS).

Конференцията ще се проведе в хибридна форма.

 • Подаване на резюмета: 1 март - 31 май 2023.
 • Краен срок за изпращане на доклада: 15 юни 2023.
 • Краен срок за регистрация: 14 юни 2023.

Подробна информация: https://ebesweb.org/44th-ebes-conference-istanbul/44th-ebes-istanbul/

Шеста международна конференция Applied Research in Business, Management and Economics, 7 - 9 юли 2023,  Цюрих, Швейцария
Приоритетни области: Икономика, мениджмънт, бизнес, счетоводство и банкиране, финанси, електронна търговия, маркетинг.
Авторите имат възможност за публикуване в списания, индексирани в Scopus и WoS.

 • Краен срок за подаване на докладите: 16 юни 2023
 • Срок за регистрация: 10 април - 27 юни 2023

Подробна информация: https://www.bmeconf.org/about-conference/

Седма международна конференция Research in Business, Management and Economics, 14 - 16 юли 2023,  Хелзинки, Финландия
Приоритетни области: Икономика, финанси и банкиране, международна търговия, мениджмънт, маркетинг, технологии и иновации в бизнеса.

 • Срок за регистрация: 21 март03 юли 2023.
 • Краен срок за подаване на доклади: 23 юни 2023.

Докладите имат възможност за публикуване в списания, индексирани в ISI/SCOPUS.
Подробна информация: https://www.icrbme.org/

Двадесет и втора Европейска конференция e-Learning, 26-27 октомври 2023, Претория, Южна Африка
Приоритетни области: Управление на иновациите, Икономика на иновациите и предприемачеството, Иновации и предприемачество за преподаватели, Иновации и предприемачество в бизнеса, Международни иновации и предприемачество, Социална иновация, Иновации и предприемачество в малцинствените групи
Авторите имат възможност за публикуване в списания, индексирани в Scopus

 • Краен срок за подаване на резюмета: 5 април 2023.
 • Краен срок за изпращане на доклада: 25 май 2023.
 • Краен срок за регистрация: 17 август 2023.

Подробна информация: https://www.academic-conferences.org/conferences/ecel/

Петнадесета международна конференция Business, Economics and Development, 01-03 юни 2023 г., Атина, Гърция.
Докладите ще бъдат публикувани в списания индексирани в Scopus и ISI.

 • Краен срок за изпращане на доклада: 15 дни преди датата на конференцията.

Подробна информация: http://www.inase.org/conferences/2023/june/bed.htm

Пета международна конференция Future of Social Sciences and Humanities, 20-22 октомври 2023 г., Рим, Италия.
Всички доклади имат възможност за публикуване в списания, индексирани по ISI и Scopus.

 • Краен срок за подаване на доклади: 29 септември 2023.
 • Срок за регистрация: 1 май – 10 октомври 2023.

Подробна информация: https://www.fshconf.org/