Предстоящи конференции 2021 и 2022 индексирани в Scopus/Web of Science

Седемдесет и четвърта международна научна конференция Economic and Social Development, Лисабон, Португалия 18-19 ноември 2021.

Организатори: Агенция за развитие и предприемачество - Вараждин, Център за социални изследвания към Лусофонския университет по хуманитарни науки и технологии в Лисабон, Факултет по мениджмънт- Варшавски Университет, Факултет по правни, икономически и социални науки - Университет Мохамед V, Рабат, и Политехнически университет в Меджимурие, Чаковец.

Приоритетни области: Предприемачество и иновации, устойчивост, Глобализация и предизвикателства на съвременния свят.

Предходните издания от конференцията са индексирани в CPCI (WoS), EconLit, ABI Inform (by ProQuest), EBSCO, EconBIZ.

 • Краен срок за подаване на резюмета: 14 септември 2021.
 • Краен срок за подаване на доклади: 19 октомври 2021.
 • Ранна регистрация: 4 ноември 2021.
 • Късна регистрация: 9 ноември 2021.

Подробна информация: https://www.esd-conference.com/conference/78

-------------------------------------------

Седемдесет и шеста международна научна конференция Economic and Social Development, 2-3 декември 2021, Белград, Сърбия.

Организатори: Агенция за развитие и предприемачество - Вараждин, Факултет по мениджмънт- Варшавски Университет, Факултет по правни, икономически и социални науки - Университет Мохамед V Рабат, и Политехнически университет в Меджимурие, Чаковец.

Предходните издания от конференцията са индексирани в CPCI (WoS), EconLit, ABI Inform (by ProQuest), EBSCO, EconBIZ.

 • Краен срок за подаване на резюмета: 11 октомври 2021.
 • Краен срок за подаване на доклади: 11 ноември  2021.
 • Ранна регистрация: 14 ноември  2021.
 • Късна регистрация: 24 ноември 2021.

Подробна информация: https://www.esd-conference.com/conference/81

-------------------------------------------

Седемдесет и пета международна научна конференция Economic and Social Development - "Building Resilient Society", 17-18 декември 2021, Загреб, Хърватия.

Организатори: Агенция за развитие и предприемачество - Вараждин, Факултет по мениджмънт- Варшавски Университет, Факултет по правни, икономически и социални науки - Университет Мохамед V, Рабат, и Политехнически университет в Меджимурие, Чаковец.

Предходните издания от конференцията са индексирани в CPCI (WoS), EconLit, ABI Inform (by ProQuest), EBSCO, EconBIZ.

 • Краен срок за подаване на резюмета: 13 октомври 2021.
 • Краен срок за подаване на доклади: 18 ноември 2021.
 • Ранна регистрация: 3 декември 2021.
 • Късна регистрация: 8 декември 2021.

Подробна информация: https://www.esd-conference.com/conference/79

-------------------------------------------

 

Тринадесета международна конференция Education, Training and Informatics: ICETI 2022, 8 – 11 март 2022, Орландо, Флорида, САЩ

Конференцията ще се проведе присъствено и виртуално.

Изданията на конференцията са индексирани в  Elsevier's SCOPUS от 2010 г.

Докладите ще бъдат изпратени за индексиране в Elsevier's SCOPUS.

 • Краен срок за подаване на доклади:  15 октомври 2021.
 • Получаване на потвърждение 24 ноември 2021.
 • Изпращане на окончателна версия на доклад 2 декември 2021.
Подробна информация: https://www.iiis-2022conf.org/iceti

-------------------------------------------

Тринадесета международна конференция Modern Research in Management, Economics and Accounting, Амстердам, Нидерландия, 05-07 ноември 2021

Всички доклади имат възможност за публикуване в списания, индексирани по ISI и Scopus.

 • Краен срок за подаване на докладите: 22 октомври 2021.
 • Ранна регистрация: 06 септември 2021.
 • Късна регистрация: 29 октомври 2021.  

Подробна информация: https://www.meaconf.org/call-for-papers/

Четвърта международна конференция Future of Social Sciences and Humanities,  12 - 14 ноември, 2021,  Рим, Италия.

Основна цел на събитието е представяне на нови постижения и резултати от изследванията в теорията и практиката на социалните и хуманитарните науки.

Възможност за публикация на докладите в издания индексирани в SCOPUS.

 • Краен срок за подаване на докладите: 22 октомври 2021.
 • Ранна регистрация: 13 септември 2021.
 • Късна регистрация: 01 ноември 2021.

Подробна информация: https://www.fshconf.org/

-------------------------------------------

Международна научна конференция "Business Management, Economics and Social Sciences", 29 октомври 2021 г, Лондон, Великобритания

На избрани доклади ще бъде дадена възможност за публикация в издание индексирано в Web of Science.

Конференцията ще се проведе дистанционно.

Работни езици: английски, руски, немски и други европейски езици.

 • Краен срок за подаване на доклади: 28 октомври 2021

Подробна информация: http://conferencii.com

-------------------------------------------

Осма международна конференция Opportunities and Challenges in Management, Economics and Accounting (OMEACONF), 19 – 21 ноември 2021, Париж, Франция

Приоритетни области: мениджмънт, бизнес, финанси, икономика и счетоводство.

Всички доклади имат възможност за публикуване в списания, индексирани по ISI и Scopus.

 • Краен срок за подаване на докладите: 05 ноември 2021.
 • Ранна регистрация:  27 септември 2021.
 • Късна регистрация:  12 ноември 2021.

Подробна информация: https://www.omeaconf.org/call-for-papers/

-------------------------------------------

Тридесет и осма EBES Конференция, 12-14 януари, 2022 г., Варшава, Полша
Приветстват се всички доклади от сферата на икономиката, финансите и бизнеса.

 

Избрани доклади ще бъдат публикувани в издания индексирани в SCOPUS.
 

Конференцията ще се проведе в хибридна форма.

 • Краен срок за подаване на резюмета 12 ноември 2021 г.
 • Краен срок за изпращане на доклада: 30 ноември 2021 г.
 • Краен срок за регистрация: 30 ноември 2021 г.

Подробна информация: https://ebesweb.org/38th-ebes-conference-warsaw/38th-ebes-conference-warsaw/

-------------------------------------------

Четиринадесета международна научна конференция New Challenges in Economic and Business Development – 2022: Responsible Growth , 12 – 14 май 2022, Рига, Латвия

Организатор: Университет в Литва

Приоритетни области: Конкуренция, производителност и индустрии; Съвременен мениджмънт и бизнес иновации; Финансови услуги, счетоводство и финанси; Международни аспекти на икономическите и социалните неравенства и благосъстоянието; Маркетинг и бранд мениджмънт.

Изданията на конференцията са включени във Web of Science Conference Proceedings Citation Index от 2009 г.

 • Краен срок за  регистрация и подаване на докладите: 15 ноември 2021.
 • Изпращане на окончателна версия на доклада: 17 януари 2022.
 • Потвърждение за приемане на доклада: 18 февруари 2022.

Подробна информация: https://www.bvef.lu.lv/en/conf/about-conference/about-conference/

-------------------------------------------

 

Трета международна конференция Economics of the Decoupling (ICED), 30 ноември - 1 декември 2021 г., Загреб, Хърватия

Конференцията ще се проведе присъствено и виртуално.

Избрани доклади ще бъдат включени в Zagreb International Review of Economics and Business – ZIREB, индексиран в Web of Science.

Приоритетни области: икономически растеж и природни ресурси, икономика на енергетиката, икономика на околната среда, регулаторна икономика, управление на отпадъците, икономика на водите, кръгова икономика, зелена икономика, дигитална икономика, екологична икономика, био икономика, други.

 • Краен срок за подаване на резюме:  15 ноември 2021.
 • Краен срок за подаване на докладите: след конференцията (31 декември 2021).

Подробна информация: https://iced.net.efzg.hr/

-------------------------------------------

Двадесет и трета международна Social Sciences Conference (RSEP), 25-26 ноември 2021, Рим, Италия.

Конференцията ще се проведе виртуално в ZOOM.

Приоритетни области: Икономика и финанси, бизнес и управление, образование, туризъм, право, хуманитарни науки, регионални изследвания

Докладите от конференцията ще бъдат включени във Web of Science™ Core Collection, Conference Proceedings Citation Index, Thomson Reuters/Clarivate Analytics.

 • Краен срок за подаване на резюмета: 18 ноември 2021.
 • Краен срок за подаване на доклади: 19 ноември 2021.
 • Ранна регистрация: 8 октомври 2021.
 • Късна регистрация: 19 ноември 2021

Подробна информация: https://rsepconferences.com/conferences/23th-rsep-international-social-sciences-conference-25th-26th-november-2021-rome-italy/

-------------------------------------------

Международна научна конференция HRADEC ECONOMIC DAYS31 март1 април  2022 г., Чехия

Организатори: Университет в Храдец Кралове в сътрудничество с Икономически университет във Вроцлав и Икономически университет в Краков.

Предходните издания от конференцията са индексирани в CPCI (WoS).

 • Краен срок за  подаване на доклади: 17 декември 2021.
 • Краен срок за  регистрация: 17 декември  2021.
 • Потвърждение за приемане на докладите: 7 януари 2022.

Подробна информация:  https://uni.uhk.cz/hed/about/

-------------------------------------------

Девета международна конференция Education & Education of Social Sciences (INTCESS 2022), 17-18 януари 2022, Турция

Организатор: Международен център за академични изследвания, Турция.

Конференцията ще се проведе виртуално.

Докладите ще бъдат включени в Google Scholar  и изпратени за включването им в ISI Conference Proceedings Citation Index.

 • Краен срок за подаване на резюмета: 25 декември 2021.
 • Краен срок за подаване на докладите: 31 декември 2021.
 • Ранна регистрация: до 27 ноември 2021.
 • Късна регистрация: от 1 януари 2022.

Подробна информация: https://www.ocerints.org/intcess22/