Проекти, финансирани по Наредба на МОН (бр. 73 от 16.09.2017 г.) през 2018 г.
Проекти, финансирани по Наредба на МОН с начало през 2017 г.
Проекти, финансирани по Наредба № 3 с начало през 2016 г.
Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2015 г.
Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2014 г.
Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2013 г.
Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2012 г.
Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2011 г.
Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2010 г.
Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2009 г.
Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2008 г.
Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2007 г.
Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2006 г.
Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2005 г.
Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2004 г.
Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2003 г.
Проекти, финансирани по Наредба № 9 с начало през 2002 г.