Жельо Вътев

доц. д-р Жельо Вътев

Заемани към момента длъжности:
Звено КАТЕДРА "ФИНАНСИ И КРЕДИТ"
Длъжност Доцент