доц. д-р Зорница Петкова

доц. д-р Зорница Петкова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Контрол и анализ на стопанската дейност"
Длъжност Доцент