ас. д-р Йордан Йорданов

ас. д-р Йордан Йорданов

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Застраховане и социално дело"
Длъжност Асистент