Явор Станев

ас. д-р Явор Станев

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Аграрна икономика"
Длъжност Асистент