д-р Юрий Кузнецов

д-р Юрий Кузнецов

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Бизнес информатика"
Длъжност Автор