гл. ас. д-р Юрий Кузнецов

гл. ас. д-р Юрий Кузнецов

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Бизнес информатика"
Длъжност Главен асистент
Звено Център за качество, акредитация и дигитализация на обучението
Длъжност Главен координатор "Информационна сигурност и вътрешно-информационен обмен"