Заемани към момента длъжности:
Звено Център за качество на обучението
Длъжност Главен координатор "Информационна сигурност и вътрешно-информационен обмен"
Звено Катедра "Бизнес информатика"
Длъжност Асистент