Заемани към момента длъжности:
Звено Център за дистанционно обучение
Длъжност Координатор
Звено Катедра "Застраховане и социално дело"
Длъжност Доцент