доц. д-р Венцислав Василев

доц. д-р Венцислав Василев

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Застраховане и социално дело"
Длъжност Ръководител катедра
Звено Катедра "Застраховане и социално дело"
Длъжност Доцент
Звено Алманах "Научни изследвания"
Длъжност Член на редакционен съвет