доц. д-р Веселин Попов

доц. д-р Веселин Попов

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Бизнес информатика"
Длъжност Доцент
Звено Библиотека "Стопански свят"
Длъжност Член на редакционен съвет
Звено Център за дигитално обучение
Длъжност Директор