доц. д-р Веселин Попов

доц. д-р Веселин Попов

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Бизнес информатика"
Длъжност Доцент