доц. д-р Виолета Блажева

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Аграрна икономика"
Длъжност Доцент