Тоня Петрушева

Тоня Петрушева

Заемани към момента длъжности:
Звено ФАКУЛТЕТ "ПРОИЗВОДСТВЕН И ТЪРГОВСКИ БИЗНЕС"
Длъжност Старши секретар факултет