Тоня Петрушева

Тоня Петрушева

Заемани към момента длъжности:
Звено Факултет "Производствен и търговски бизнес"
Длъжност Секретар факултет