доц. д-р Тихомир Личев

доц. д-р Тихомир Личев

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Икономика и управление на туризма"
Длъжност Доцент
Звено Електронно списание "Диалог"
Длъжност Член на редакционен съвет