доц. д-р Теодора Филипова

доц. д-р Теодора Филипова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Търговски бизнес"
Длъжност Доцент