Симона Цветкова

Симона Цветкова

Заемани към момента длъжности:
Звено Отдел "Бакалавърско и магистърско обучение"
Длъжност Инспектор
Звено Секретариат
Длъжност Секретар ректорат