доц. д-р Силвия Костова

доц. д-р Силвия Костова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Контрол и анализ на стопанската дейност"
Длъжност Ръководител катедра
Звено Катедра "Контрол и анализ на стопанската дейност"
Длъжност Доцент
Звено Списание "Бизнес управление"
Длъжност Член на редакционен съвет