доц. д-р Станислав Александров

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Счетоводна отчетност"
Длъжност Доцент