доц. д-р Росица Симеонова

доц. д-р Росица Симеонова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Счетоводна отчетност"
Длъжност Доцент