х. преп. д-р Румяна Лилова

х. преп. д-р Румяна Лилова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Финанси и кредит"
Длъжност х. преп.