доц. д-р Радосвета Кръстева-Христова

доц. д-р Радосвета Кръстева-Христова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Счетоводна отчетност"
Длъжност Доцент