х. преп. Рая Драгоева

х. преп. Рая Драгоева

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Финанси и кредит"
Длъжност х. преп.
Звено Отдел "Докторантура и академично развитие"
Длъжност Инспектор