доц. д-р Пламен Йорданов

доц. д-р Пламен Йорданов

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Застраховане и социално дело"
Длъжност Доцент
Звено Списание "Народностопански архив"
Длъжност Член на редакционен съвет