доц. д-р Пламен Петков

доц. д-р Пламен Петков

Заемани към момента длъжности:
Звено Органи на управление
Длъжност Заместник-председател на Общото Събрание на СА
Звено Катедра "Статистика и приложна математика"
Длъжност Ръководител катедра
Звено Катедра "Статистика и приложна математика"
Длъжност Доцент
Звено Списание "Народностопански архив"
Длъжност Член на редакционен съвет