доц. д-р Пламен Петков

доц. д-р Пламен Петков

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Математика и статистика"
Длъжност Доцент