преп. Петър Личев

преп. Петър Личев

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Социални и правни науки"
Длъжност Преподавател