Преп. Петър Личев

Преп. Петър Личев

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Социални и правни науки"
Длъжност Преподавател