Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Икономика и управление на туризма"
Длъжност Ръководител катедра
Звено Катедра "Икономика и управление на туризма"
Длъжност Доцент