преп. д-р Никола Янков

преп. д-р Никола Янков

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Маркетинг"
Длъжност преподавател в дистанционно обучение