д-р Никола Янков

д-р Никола Янков

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Маркетинг"
Длъжност Автор