доц. д-р Маруся Смокова-Стефанова

доц. д-р Маруся Смокова-Стефанова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Маркетинг"
Длъжност Научен секретар
Звено Катедра "Маркетинг"
Длъжност Доцент
Звено Електронно списание "Диалог"
Длъжност Член на редакционен съвет
Звено Център за международна дейност
Длъжност Директор