доц. д-р Маруся Смокова-Стефанова

доц. д-р Маруся Смокова-Стефанова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Маркетинг"
Длъжност Вр. ИД Ръководител катедра
Звено Катедра "Маркетинг"
Длъжност Научен секретар
Звено Катедра "Маркетинг"
Длъжност Доцент
Звено Електронно списание "Диалог"
Длъжност Член на редакционен съвет
Звено Център за международна дейност
Длъжност Директор