Заемани към момента длъжности:
Звено Център за международна дейност
Длъжност Директор
Звено Катедра "Маркетинг"
Длъжност Доцент