Маргарита Петрова

Маргарита Петрова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Бизнес информатика"
Длъжност Инспектор катедра