доц. д-р Марина Николова

доц. д-р Марина Николова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Аграрна икономика"
Длъжност Ръководител катедра
Звено Катедра "Аграрна икономика"
Длъжност Доцент